fbpx

Kus mängida?

Kõik maakonnad
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

Warning: Undefined variable $html in /data01/virt84004/domeenid/www.badminton.ee/htdocs/wp-content/themes/sulka/functions.php on line 2026
White Stripe Element

Noorte GP üldjuhend

1. Üldsätted

1.1 Noorte GP sari on Eesti Sulgpalliliidu (ESL) poolt kinnitatud sulgpalli võistlussari.

1.2 Noorte GP sari koosneb vähemalt 6 osavõistlusest, mille käigus selgitatakse sarja võitja.

1.3 Noorte GP sarja esimene osavõistlus toimub jaanuaris ja viimane osavõistlus mitte hiljem kui detsembris.

1.4 Noorte GP sarjas võisteldakse U-11,U-13,U-15,U-17 ja U-19 (erandkorras võib olla U-21) vanuseklassides ning PÜ, TÜ, PP, TP ja SP mänguliikides.

1.5 Noorte GP sarjas võivad osaleda kõik ESL liikmesklubi liikmed ning mis tahes BWF liikmeriigi alaliidu esindusõiguslikud mängijad.

1.6 Noorte GP sarja osavõistlustele paigutamisel võetakse arvesse tabelite koostamise hetkel kehtiv Eesti Noorte edetabel. Välismängijad paigutatakse vastavalt ESL võistlusreeglites sätestatud tingimustele.

Edetabelipunktideta mängijat on erandjuhul õigus tabelisse paigutada peakohtunikul.

2. Noorte GP sarja osavõistluse korraldaja ja nõuded korraldajale

2.1 Noorte GP sarja osavõistluse läbiviijaks võib olla ainult ESL liikmesklubi või ESL poolt volitatud esindaja, kes vastutab võistluse reeglitekohase läbiviimise eest.

2.2 Noorte GP sarja osavõistluse korraldaja peab tagama esmase arstiabi või esmaseks arstiabiks vajalikud ravivahendid.

2.3 Noorte GP sarja osavõistluse korraldaja peab vähemalt kuu aega enne osavõistluse toimumise aega avaldama võistlusjuhendi.

2.4 Korraldaja määrab võistlusjuhendis ametlikuks sulgpalliks ühe nimetuse sulgpalle, millega mängitakse juhul kui mängijatel tekivad omavahel lahkarvamused mängu palli osas. Lahkarvamuse korral seotud pallide kulu tasub mängija või mängija lähetanud klubi.

3. Kohtunike kinnitamine ja tasustamine

3.1 Peale hooaja kalenderplaani kinnitamist määrab Kohtunike Kogu 1. septembriks võistlustele peakohtunikud hooajal esimeseks pooleks. Hooaja kevadpooleks määrab Kohtunike Kogu peakohtunikud 1. jaanuariks.
Peakohtuniku tasu kinnitatakse ESL ja Kohtunike Kogu poolt ja selle tasub võistluse korraldaja.

3.2. Noorte GP sarja U-17 ja U-19 vanuseklasside poolfinaalid ja finaalid toimuvad võimalusel väljakukohtunikega (2 kohtunikku väljakul). Väljakukohtunike tasu kinnitatakse ESL ja Kohtunike Kogu poolt ja selle tasub võistluste korraldaja.

4. Noorte GP sarja osavõistlusele registreerimine

4.1 Noorte GP sarja osavõistlusele registreerumine toimub vastavalt võistluse juhendis toodud korrale. Võistlustele registreerumine lõppeb vähemalt 11 päeva enne võistluse toimumist.Võistlusele registreerumisega võtavad mängija ja klubi solidaarse kohustuse tasuda osavõtutasu.

4.2 Võistluste korraldaja ei pea vastu võtma sellise mängija/klubi registreerimist, kelle kõik juhendis ette nähtud andmed ei ole esitatud registreerimisaja lõppedes või kelle eest on tasumata osavõtutasu.

4.3 Mängija klubi või mängija on kohustatud maksma registreerimistasu ka juhul kui registreerimine tühistatakse peale registreerimisaja lõppu. Mängija ei saa osaleda järgmisel turniiril kuni eelmise turniiri osavõtutasu on tasutud.

4.4 Mängija mitte osalemise (sh haigestumise) korral osavõtutasu ei tagastata.

4.5. Kui registreerimise lõppedes ei ole mõnes mänguliigis piisavalt võistlejaid et võistlus toimuks, makstakse osavõtutasu tagasi.

5. Osavõistluse toimumisaeg, mängude järjestus ja ajakava

5.1 Osavõistlus ja vanuseklasside mängud toimuvad vastavalt võistluste korraldaja poolt juhendis määratud ajale, kusjuures:

5.1.1. juhendis peab olema konkreetne teave, mitmel päeval võistlus toimub;

5.1.2. võistlustel osalejate nimekiri tuleb avaldada hiljemalt 4 päeva peale registreerimise aja lõppu;

5.1.3. võistlustabelid avaldatakse korraldaja poolt vähemalt 4 päeva enne võistluste toimumist.

5.2 Noorte GP sarja osavõistluse esimese mängu algus esimesel võistluspäeval ei või üldjuhul olla varem kui kell 10.00, erandjuhul peakohtuniku otsusega võib esimese mängu algus olla varem. Ajakava järgi on viimase mängu algus mitte hiljem kui 21.00.

5.3 Kui mänguliigis on vähem kui neli mängijat või mängupaari on võistlustetoimkonnal õigus tühistada mänguliik või ühendada kõrgema vanuseklassi sama mänguliigiga.

5.4  Kui U19 tüdrukute üksikmängus või paarismängu ei ole nii palju võistlejaid, et saaks võistelda oma vanuseklassis, võivad nad osa võtta U19 poiste mänguklassis.

6. Vanuseklassid, võistlussüsteem ja osavõtjate asetamine

6.1 Noorte vanuseklassis võivad osaleda mängijad, kes jooksval kalendriaastal on nooremad kui 19, 17, 15, 13 või 11. Korraldajal on õigus lisada igale vanuseklassile, ka paarismängudes, juurde B tugevusgrupp.

6.2 Vanuseklassidesse U-11 –U17 kuuluvad mängijad võivad osa võtta nii oma klassi kui ka kõrgemate vanuseklasside võistlustest. Madalamates vanuseklassides mängida ei saa.
Mängija osalemise mitme vanuseklassi mängudes ühel võistlusel otsustab võistluste korraldustoimkond, kes teavitab vastavast võimalusest mängijaid võistlusjuhendi kaudu.

6.3 Noorte GP sarjas mängitakse nii alagrupiturniirisüsteemis (ning hiljem olümpiasüsteemis), kui ka olümpiasüsteemis, kus selgitatakse turniiri võitja ja üksikmängudes lohutusringide võitjad

6.4 Alagrupid on vähemalt 3 liikmelised.

6.5 Noorte GP sarja osavõistlusel paigutatakse Eesti Noorte edetabeli alusel üksikmängus esimesed 4 mängijat, paarismängudes paigutatakse esimesed 2 paari, ülejäänud mängijad või paarid loositakse. B tugevusgrupis kõik mängijad loositakse.

6.6 Kui punkti 5.4 alusel mängivad tüdrukud poiste mänguklassis, ei saa nad tabelite koostamisel asetust.

7. Noorte GP sarja osavõistluse auhinnaraha ja autasustamine

7.1 Noorte GP sarja osavõistluse korraldaja peab autasustama vähemalt iga mänguliigi kahte esimest mängijat või paari.

7.2 Noorte GP sarja osavõistluse korraldaja peab tagama auhinnafondiks vähemalt 1/10 vastava mänguliigi osavõtumaksu üldsummast, kuid mitte vähem, kui:

1) U-17- U-19 vanuseklassi PÜ auhinnafondiks 45 €, millest võitjale vähemalt 2/3;
2) U-17- U-19 vanuseklassi TÜ auhinnafondiks 45 €, millest võitjale vähemalt 2/3;
3) U-17- U-19 vanuseklassi PP, TP ja SP iga mänguliigi auhinnafondiks 45 €, millest võitjale vähemalt 2/3;
4) U-11- U-15 vanuseklassi PÜ auhinnafondiks 25 €, millest võitjale vähemalt 2/3;
5) U-11- U-15 vanuseklassi TÜ auhinnafondiks 25 €, millest võitjale vähemalt 2/3;
6) U-11- U-15 vanuseklassi PP, TP ja SP iga mänguliigi auhinnafondiks 25 €, millest võitjale vähemalt 2/3;

7.3 U-17- U-19 vanuseklassi autasud võivad olla rahalises vääringus või samas rahalises vääringus esemeliste auhindadega. U-11- U-15 vanuseklassi autasuks on rahalises vääringus hinnatavad esemed.

8. Noorte GP sarja võitja

8.1 Noorte GP sarja võitjad selgitatakse U11 kuni U19 vanuseklassides võistlussarja edetabeli alusel peale kalendriaasta viimast osavõistlust. Võitjaid autasustatakse karikatega.

8.2 Üksikmängude vanuseklassides autasustatakse edetabeli kolme esimest mängijat. Paarismängude vanuseklassides autasustatakse nelja esimest mängijat. Kui neljandat kohta jagavad paarismängudes mitu mängijat, autasustatakse edetabeli kolme esimest mängijat. Segapaarismängude vanuseklassides autasustatakse kahte esimest noormeest ja kahte esimest neidu.

8.4 Võrdsete edetabelipunktide korral loetakse võitjaks enim kõrgeimaid kohti saavutanud mängija.
Kui osavõistluste kõrgeimate kohtade arv on võrdne, loetakse võitjaks viimasel osaletud osavõistlusel kõrgema koha saavutanud mängija.
Kui ka see ei anna tulemust, siis viiakse läbi loos.

9. Noorte GP sarja edetabeli koostamine

9.1 Noorte GP sarja edetabel koostatakse eesmärgiga anda hetkeülevaade võistlussarja punktiseisust ja selgitada võistlussarja võitja.

9.2 Noorte GP sarja edetabeli koostamine algab iga aasta esimese osavõistluse toimumise järel ning lõppeb peale viimast osavõistlust.

9.3 Edetabelit kaasajastatakse peale viimaseid punkte andnud võistlusi vähemalt 3 nädala jooksul. Punktitabelis avaldatakse kõik Noorte GP sarja võistlused, kust on saadud punkte. Kuuest etapist läheb arvesse 4 paremat tulemust.

9.4 Edetabel on individuaalne – eraldi punktid arvestatakse üksikmängijale ja paarismängudes osalenud paarilistele.

9.5 Kui mängija või mängupaar osaleb osavõistlusel neile võimalikust vanuseklassist kõrgemas vanuseklassis, saab mängija või mängupaar punkte ainult siis, kui võidetud on vähemalt üks mäng. Loobumisvõitu ei arvestata võidetud mänguna.

9.6 U11 vanuseklassis paarismängudes Noorte GP sarja edetabelit ei koostata.

9.7 Kui mängija mängib kõrgemas vanuseklassis saab ta punktid oma vanuseklassi edetabelisse, kui ka selles vanuseklassis, kus ta võistles. Ühel osavõistlusel mitmes vanuseklassis võistledes arvestatakse Eesti Noorte edetabelisse sellel võistlusel kogutud suurem punktisumma.

9.8  Tabeli koostamisel lähtutakse alljärgnevast punktitabelist:

Koht Vanuseklassid

U-11 U-13 U-15 U-17 U-19
Võitja 30 80 240 660 1200
Finaali kaotaja 20 60 180 480 1020
¾ 16 40 120 360 840
5/8 12 30 80 240 660
9/16 9 20 60 120 480
17/32 6 16 40 90 360
33/64 3 12 24 60 240
65/128 2.5 9 12 30 120
129/256 2 6 9 15 60

10. Käesolevate reeglitega sätestamata küsimustes juhindutakse ESL Võistlusreeglitest.