fbpx

Kus mängida?

Kõik maakonnad
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

Warning: Undefined variable $html in /data01/virt84004/domeenid/www.badminton.ee/htdocs/wp-content/themes/sulka/functions.php on line 2026
White Stripe Element

GP üldjuhend

1. Üldsätted

1.1 GP sari on Eesti Sulgpalliliidu (ESL) poolt kinnitatud sulgpalli võistlussari.

1.2 GP sari koosneb mitte vähem kui 5 osavõistlusest.

1.3 GP sarja esimene osavõistlus toimub hiljemalt oktoobris ja viimane osavõistlus hiljemalt mais.

1.4 GP sarjas võisteldakse järgnevates tasemeklassides: Meistriliiga, Esiliiga, 2. liiga, 3. liiga ning järgnevates mänguliikides: MÜ, NÜ, MP, NP ja SP. 2. liigas ja 3. liigas võib korraldaja näha juhendis ette erisusi mänguliikide osas. Korraldaja võib soovi korral 3. liiga tasemeklassi mitte läbi viia. Korraldajal on õigus lisada juurde parasulgpalli klass

1.5 Mängija võib osavõistlustel osaleda nii üksik- kui paarismängudes oma tasemeklassis või kuni kaks astet kõrgemas tasemeklassis.
Mängija tasemeklass vastavas mänguliigis määratakse ESL edetabeli alusel, mis kehtib võistluste tabeli koostamise ametlikul päeval.

1.6 GP sarja kõikidel osavõistlustel on peakohtunik, kes vastutab ESL võistlusreeglite punktis 21.2 toodudküsimuste eest. Peakohtunik ja „match control“ on erinevad isikud.

1.7 GP sarjas võivad Meistriliiga ja Esiliiga üksik- ja paarismängudes osaleda kõik liikmesklubide liikmed ning mis tahes BWF liikmesriigi alaliidu esindusõiguslikud mängijad. 2. liigas ja 3. liigas võivad lisaks eelpool toodud isikutele osaleda ka mängijad, kes ei kuulu ESL liikmesklubisse.

2. GP sarja osavõistluse korraldaja ja nõuded korraldajale

2.1 GP sarja osavõistluse läbiviijaks võib olla ainult ESL liikmesklubi või ESL poolt volitatud esindaja, kes vastutab võistluse reeglitekohase läbiviimise eest.

2.2 GP sarja osavõistluse korraldaja peab tagama esmase arstiabi või esmaseks arstiabiks vajalikud ravivahendid.

2.3 GP sarja osavõistluse korraldaja peab kuu aega enne osavõistluse toimumise aega avaldama võistlusjuhendi.

2.4 Korraldaja määrab võistlusjuhendis ametlikuks sulgpalliks ühe nimetuse sulgpalle, millega mängitakse juhul kui mängijatel tekivad omavahel lahkarvamused mängu palli osas. Lahkarvamuse korral seotud pallide kulu tasub mängija või mängija lähetanud klubi.

3. Kohtunike kinnitamine ja tasustamine

3.1 Peale hooaja kalenderplaani kinnitamist määrab Kohtunike Kogu 1. septembriks võistlustele peakohtunikud hooaja esimeseks pooleks. Hooaja kevadpooleks määrab Kohtunike Kogu peakohtunikud 1. jaanuariks. Peakohtuniku tasu kinnitatakse ESL ja Kohtunike Kogu poolt ja selle tasub võistluse korraldaja.

3.2. GP sarja Meistriliiga poolfinaalid ja finaalid toimuvad võimalusel väljakukohtunikega (2 kohtunikku väljakul).Väljakukohtunike tasu kinnitatakse ESL ja Kohtunike Kogu poolt ja selle tasub võistluste korraldaja.

4. GP sarja osavõistlusele registreerimine

4.1 GP sarja osavõistlusele registreerumine toimub vastavalt võistluse juhendis toodud korrale. Võistlustele registreerimine lõppeb vähemalt 11 päeva enne võistluse toimumist. Võistlusele registreerimisega võtavad mängija ja klubi solidaarse kohustuse tasuda osavõtutasu.

4.2 Võistluste korraldaja ei pea vastu võtma sellise mängija registreerimist, kelle kõik juhendis ette nähtud andmed ei ole esitatud registreerimisaja lõppedes või kelle eest on tasumata osavõtutasu.

4.3 Mängija klubi või mängija on kohustatud maksma registreerimistasu ka juhul kui registreerimine tühistatakse peale registreerimisaja lõppu. Mängija ei saa osaleda järgmisel turniiril kuni eelmise turniiri osavõtutasu on tasutud.

4.4 Mängija mitte osalemise (sh haigestumise) korral osavõtutasu ei tagastata.

4.5. Kui registreerimise lõppedes ei ole mõnes mänguliigis piisavalt võistlejaid et võistlus toimuks, makstakse osavõtutasu tagasi.

4.6 Juhul, kui meistriliigas on naisvõistlejaid kolm ja rohkem, on naisvõistlejal üksik või paarismängus õigus esitada taotlus vastavas meeste mänguliigis osalemiseks. Taotluse saab esitada ainult mängija või paar, kes on samal hooajal võitnud vähemalt ühe GP etapi meistriliiga naiste üksikmängus või paarismängus. Kirjalik taotlus koos põhjendusega tuleb esitada võistluse peakohtunikule hiljemalt registreerumise tähtajal. Otsuse meeste meistriliigas võistelda lubamise kohta teeb ESL võistluskomisjon enne võistlustabelite avaldamist.

5. Osavõistluse toimumisaeg, mängude järjestus ja ajakava

5.1 Osavõistlus ja tasemeklasside mängud toimuvad vastavalt võistluste korraldaja poolt juhendis määratud ajale, kusjuures:

5.1.1. juhendis peab olema konkreetne teave, mitmel päeval võistlus toimub;

5.1.2. võistlustel osalejate nimekiri tuleb avaldada hiljemalt 4 päeva peale registreerimise aja lõppu;

5.1.3. võistlustabelid avaldatakse korraldaja poolt vähemalt 4 päeva enne võistluste toimumist.

5.2 2 GP sarja osavõistluse esimese mängu algus esimesel võistluspäeval ei või üldjuhul olla varem kui kell 10.00, erandjuhul peakohtuniku otsusega võib esimese mängu algus olla varem. Ajakava järgi on viimase mängu algus mitte hiljem kui 21.00.

5.3 Mängijal on õigus oma järjestikkuste mängude vahel saada 15 minutine puhkus, poolfinaalide ja finaalide eel kuni 30 minutine puhkus.

5.6 Kui mänguliigis on vähem kui neli mängijat või mängupaari on võistlustoimkonnal õigus tühistada mänguliik või ühendada kõrgema tasemeklassi sama mänguliigiga.

5.7  Kui naisüksik- või naispaarismänguliigis ei ole nii palju võistlejaid, et saaks võistelda oma tasemeklassis, võivad nad osa võtta oma tasemeklassis või üks aste madalamas meeste klassis.

6. GP sarja osavõtjate paigutamine ja osavõistluse süsteem

6.1 Mängijate paigutamine GP sarja osavõistlustel toimub vastava mänguliigi kehtiva Eesti edetabeli alusel.
Välismängijad paigutatakse vastavalt ESL võistlusreeglites sätestatud tingimustele.

6.2 GP sarja osavõistlusel paigutatakse MÜ esimesed 8 ja NÜ esimesed 4 mängijat. Paarismängudes paigutatakse esimesed 4 paari.
Paari mänguklassi määramine toimub lähtudes vastava mänguliigi kõrgema edetabeli kohaga paarilise kohast Eesti edetabeli järgi vastavalt ESL võistlusreeglite punktile 11.7.

6.3 GP sarja osavõistlusel mängitakse kas alagrupiturniiri- või olümpiasüsteemis, vastavalt võistlustoimkonna otsusele.

7. GP sarja osavõistluse auhinnaraha ja autasustamine

7.1 GP sarja osavõistluse korraldaja peab autasustama vähemalt iga mänguliigi kahte esimest mängijat või paari.

7.2 GP sarja osavõistluse korraldaja peab tagama auhinnafondiks vähemalt 1/4 vastava mänguliigi osavõtumaksu üldsummast, kuid mitte vähem, kui:

1) Meistriliiga MÜ ja NÜ iga mänguliigi auhinnafondiks 100 €, millest võitjale 2/3.
2) Meistriliiga MP, NP ja SP iga mänguliigi auhinnafondiks 64 €, millest võitjale 2/3;
3) Esiliiga MÜ ja NÜ iga mänguliigi auhinnafondiks 50 €, millest võitjale 2/3;
4) Esiliiga MP, NP ja SP iga mänguliigi auhinnafondiks 40 €, millest võitjale 2/3.
5) 2. liiga MÜ ja NÜ  iga mänguliigi auhinnafondiks 30 €, millest võitjale 2/3;
6) 2. liiga MP, NP ja SP iga mänguliigi auhinnafondiks 20 €, millest võitjale 2/3.

7.3 GP sarja Meistriliiga auhinnafond on rahaline või kinkekaardid, Esiliiga autasud võivad olla samas rahalises vääringus esemeliste auhindadega, 2. liiga ja 3. liiga autasud võivad olla meened.

7.4 Korraldaja esitab peale GP võistluse toimumist Eesti Sulgpalliliidule võistlusel välja jagatud auhinnafondi kohta aruande liidu kehtestatud aruande vormil.

8. GP sarja võitja

8.1 GP sarja võitja selgub GP sarja edetabeli alusel peale viimast osavõistlust.

8.2 GP sarja võitjate vahel läheb GP sarja edetabeli alusel jagamisele auhinnafond, mille suurus on vähemalt 2000 €.

8.2.1 Mees-ja naisüksikmängudes autasustatakse GP sarja edetabeli kolme esimest mängijat. Paarismängudes autasustatakse kahte esimest mängijat. Segapaarismängus autasustatakse GP edetabeli esimest meest ja esimest naist.

8.2.2 Võrdsete edetabelipunktide korral loetakse võitjaks enim kõrgeimaid kohti saavutanud mängija. Kui osavõistluste kõrgeimate kohtade arv on võrdne, loetakse võitjaks viimasel osaletud osavõistlusel kõrgema koha saavutanud mängija. Kui ka see ei anna tulemust, läheb vastava koha auhinna summa võrdse tulemusega võistlejate vahel jagamisele.

8.2.3 GP sarja hooaja auhinnafondi jagunemine on välja toodud kõigis vastava hooaja GP võistluste juhendites.

9. GP sarja edetabeli koostamine

9.1 GP sarja edetabel koostatakse eesmärgiga anda hetkeülevaade võistlussarja punktiseisust ja peale viimast osavõistlust välja selgitada üldvõitjad.

9.2 GP sarja edetabeli koostamine algab iga aasta esimese osavõistluse toimumise järel ning lõpeb peale viimast osavõistlust.

9.3 Edetabelit kaasajastatakse peale viimaseid punkte andnud võistlusi vähemalt 3 nädala jooksul. Punktitabelis avaldatakse kõik GP sarja võistlused, kust on saadud punkte.

9.4 GP sarja edetabel on individuaalne – eraldi punktid arvestatakse üksikmängijale ja paarismängudes osalenud paarilistele (paarismängus saavad paarilised saavutatud tulemuse eest punkte eraldi ja võrdselt, segapaarismängus koostatakse meestele ja naistele eraldi edetabel).

9.5 Kui mängija või mängupaar osaleb osavõistlusel neile Eesti edetabeli alusel võimalikust tasemeklassist kõrgemas tasemeklassis saab mängija või mängupaar punkte ainult siis, kui võidetud on vähemalt üks mäng. Loobumisvõitu ei arvestata võidetud mänguna.

9.6 Punkti 4.6 alusel meeste meistriliigas osalenud mängija või paar edetabeli punkte ei saa.

9.7 Tabeli koostamisel lähtutakse ESL võistlusreeglite punktist 22.11

Koht Tugevusklassid

A B C D
Võitja 660 360 145 35
Finaali kaotaja 560 305 125 30
3. koht 500 275 110 25
¾ 460 250 100 25
5/8 360 200 80 20
9/16 260 145 55 15
17/32 165 90 35 9
33/64 60 35 15 4
65/128 35 20 7 2

10. Käesolevate reeglitega sätestamata küsimustes juhindutakse ESL Võistlusreeglitest.