fbpx

Kus mängida?

Kõik maakonnad
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

Warning: Undefined variable $html in /data01/virt84004/domeenid/www.badminton.ee/htdocs/wp-content/themes/sulka/functions.php on line 2026
White Stripe Element

ESL võistlusreeglid

1. Üldsätted

1.1 Võistlused käesolevate reeglite tähenduses on Maailma Sulgpalliföderatsiooni (BWF) poolt kinnitatud (kalendrisse kantud) rahvusvahelised või Eesti Sulgpalliliidu (ESL) poolt kinnitatud (kalendrisse kantud) rahvuslikud võistlused, sh eri vanuse ja tasemete individuaal ja võistkondlikud meistri- ja muud võistlused.

1.2 Nende Eestis organiseeritavate rahvusvaheliste võistluste organiseerimisõigus, mis on BWF poolt kinnitatud, on ESL-il. ESL võib delegeerida korraldamisõiguse liikmesklubile.

1.3 ESL juhatus kinnitab võistluskalendrisse kandmisel Eestis organiseeritavad rahvusvahelised ja rahvuslikud võistlused. ESL vastutab järgnevate võistluste korraldamise eest: Eesti Meistrivõistlused, Eesti Noorte Meistrivõistlused, Eesti Juunioride Meistrivõistlused ja Eesti Seenioride Meistrivõistlused. Muude võistluste organiseerimise õiguse võib ESL delegeerida vaid liikmesklubile, -seltsile või –ühendusele (edaspidi liikmesklubi).

1.3.1 Hooaja keskel kalenderplaani muutmise üle otsustab ESL juhatus liikmesklubide põhjendatud taotluste alusel.

1.4 Võistlushooaeg algab 1. augustil ja lõppeb 31. juulil.

1.5 Eestis toimuvatele rahvusvahelistele võistlustele võib registreeruda mis tahes BWF liikmesriigi liidu esindusõiguslik mängija.

1.6 Vanuserühmad

1.6.1 Noorte vanuserühmad on U-11, U-13, U-15, U-17 ja U-19 ja nendes on tasemeklassid A ja B.

1.6.2 Veteranide vanuserühmad on 35, 40, 45, 50, 55, 60,65, 70 ning 75 ja vanemad.

1.7 Tasemeklassid on määratud järgmiste edetabelikohtade järgi:

Meesüksikmäng
Meistriliiga (1-14), Esiliiga (15-48), 2. liiga (49-96), 3. liiga (97-160) ja 4. liiga (161+).

Naisüksikmäng
Meistriliiga (1-10), Esiliiga (11-24), 2. liiga (25-48), 3. liiga (49-84) ja 4. liiga (85+)

Naispaarismäng
Meistriliiga (1-14), Esiliiga (15-32), 2. liiga (33-80), 3. liiga (81-144) ja 4. liiga (145+)

Meespaarismäng
Meistriliiga (1-22), Esiliiga (23-64), 2. liiga (65-112), 3. liiga (113-208), 4. liiga (209+)

Segapaarismäng
Meistriliiga (1-10); Esiliiga (11-34), 2. liiga (35-70), 3. liiga (71-118), 4. liiga (119+)

Paarismängudes on edetabelikohad indiviidipõhised.

1.8 Individuaalvõistlustel mängivad individuaalmängijad ja võistkonnavõistlustel võistkonnad. Võistkonnavõistlustel järgitakse võistkonnavõistluste reegleid, mis vajadusel koostatakse ja kinnitatakse eraldi.

1.9 Välisriigi ja Eesti/rahvuslikule koondisele organiseeritud maavõistlused peab kinnitama ESL.

1.10 Võistluskalendrisse kuuluva võistluse korraldajal on õigus küsida mängijatelt osavõtutasu.

1.11 Kalendrisse kantud võistlustel saavad osaleda vaid mängijad, kes on tasunud osavõtutasu, samuti litsentsitasu vastavalt ESL kehtestatud korrale.

1.12 Käesolevate reeglitega sätestamata küsimustes juhindutakse rahvusvahelistest BWF reeglitest, vajadusel võistluste peakohtuniku ja ESL juhatuse otsustest.

2. Mänguliigid

2.1 Mänguliigid on meeste üksikmäng (MÜ), naiste üksikmäng (NÜ), meeste paarismäng (MP), naiste paarismäng (NP) ja segapaarismäng (SP).

2.2 Vanuseklassis U11-U19 on vastavad mänguliigid poiste üksikmäng (PÜ), tüdrukute üksikmäng (TÜ), poiste paarismäng (PP), tüdrukute paarismäng (TP) ja segapaarismäng (SP).

3. Võistluste korraldamisloa taotlemine ja kalendri koostamine

3.1 ESL juhatus otsustab iga aasta 1. aprilliks, kuidas ja mis ajaks tuleb järgmise hooaja võistluste korraldamisluba taotleda.

3.2 ESL liikmesklubil on õigus taotleda temale sobival ajal sportliku sulgpalli mängimiseks sobivas spordirajatises Suure auhinna võistlussarja osavõistluse, Noorte Suure auhinna osavõistluse või erinevate tasemeklassidega üksik- ja paarismänguturniiride korraldamise õigust.

3.3 ESL ei pea menetlusse võtma hilinenud või mittekorrektselt täidetud taotlusi. Taotluste kinnitamine toimub käesolevate võistlusreeglite punkti 1.3 alusel.

4. Võistlustele registreerimine

4.1 Mängija registreerub või mängijat esindav klubi registreerib võistlusele vastavalt võistluse juhendis toodud korrale.

4.2 Ainult ESL või ESL volitatud isik võib registreerida mängija BWF poolt kinnitatud võistlustele. Ainult ESL liikmesklubi võib registreerida mängija BWF liikme poolt kinnitatud rahvusvahelisele võistlusele.

4.3 Võistluste korraldaja ei pea vastu võtma sellise mängija registreerumist, kelle kõik võistlusjuhendis ette nähtud andmed ei ole esitatud registreerimisaja lõppedes või kellel on eelmiste võistluste eest osavõtutasu võlad. Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Noorte Meistrivõistlustel, Eesti Juunioride Meistrivõistlustel, Eesti Seenioride Meistrivõistlustel registreerimistähtajast hiljem esitatud registreerumisi vastu ei võeta.

4.4 Mängija klubi või mängija on kohustatud maksma osavõtutasu ka juhul, kui registreerimine tühistatakse peale registreerimisaja lõppu. Mängija ei saa osaleda järgmistel turniiridel kuni eelmiste turniiride osavõtutasu on tasutud.

5. Võistlustest osavõtu õigus

5.1 ESL kalenderplaanis olevatel Meistriliiga ja Esiliiga üksik- ja paarismängu võistlustel võivad osaleda kõik liikmesklubide liikmed ning mis tahes BWF liikmesriigi liidu esindusõiguslikud mängijad. 2. liigas, 3. liigas ja 4. liigas võivad lisaks eelpool toodud isikutele osaleda ka mängijad, kes ei kuulu ESL liikmeklubisse.

5.2 Mängija, kellel puuduvad vastava mänguliigi edetabelipunktid, võib tasemeklassi valida.

5.3 Mängija tasemeklass vastavas mänguliigis määratakse ESL edetabeli alusel, mis kehtib võistlustele registreerumise viimasel päeval. Mängija võib osaleda nii üksik- kui paarismängus kuni kaks astet kõrgemas tasemeklassis.

5.4 Kui mängija, kellel vastava mänguliigi edetabelipunktid puuduvad, on eelnevatel hooaegadel olnud vastava mänguliigi Meistriliigas, ei ole tal lubatud võistelda allpool Esiliigat. Alates vanusest 35 see piirang ei kehti.

5.5 Mängijatel, kes edetabeli alusel kuuluvad Meistriliigasse, aga kes on 35 või vanemad, on õigus soovi korral võistelda Esiliigas.

5.6  Kui naisvõistlejaid on oma tasemeklassis vähem kui kolm, võivad nad osa võtta oma tasemeklassi või üks aste madalamas meeste klassis. Edetabelisse arvestatakse punktid vastavalt tulemusele, mis saavutati mängitud klassis ja mänguliigis. Kui naisvõistlejaid on oma tasemeklassis kaks, kuid tasemeklassi võistlus peetakse, ei ole neil õigus samal võistlusel osa võtta meeste klassis.

5.7 Kui mänguliigis on vähem kui kolm mängijat või mängupaari, on võistluse korraldajal õigus tühistada mänguliik või ühendada kõrgema tasemeklassi sama mänguliigiga. Edetabelisse arvestatakse punktid vastavalt tulemusele, mis saavutati mängitud klassis ja mänguliigis.

5.8 Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Noorte Meistrivõistlustel, Eesti Juunioride Meistrivõistlustel, Eesti Seenioride Meistrivõistlustel peale võistlustabelite avalikustamist mängija loobumisel või katkestamisel ühes mänguliigis kaasneb mängija loobumine sama võistluse teistes mänguliikides. GP-etappidel meistri- ja esiliigas ja Noorte GP-etappidel  on peakohtunikul, arvestades mängija ühest mänguliigist loobumise või katkestamisega seotud asjaolusid, õigus otsustada, kas lubada mängijal osaleda sama võistluse teistes mänguliikides. Käesolev punkt ei kehti mängija kohta, kes on antud võistlusel mänginud ühes või kahes mänguliigis ning nendes ei ole tal enam võimalik jõuda poolfinaali.

5.9 Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Noorte Meistrivõistlutstel, Eesti Juunioride Meistrivõistlustel, võistlustabelite avaldamise järel loobunud või katkestanud mängija asendamine teise mängijaga ei ole lubatud üheski mänguliigis.

5.10 GP-etappidel meistri- ja esiliigas, Noorte GP-etappidel ja Eesti Seenioride Meistrivõistlustel on asendamine lubatud enne asendatava mängija esimest mängu vastavas mänguliigis. Asendamine on lubatud, kui uus mängija ja paar pole asetatud või uue mängija ja paari asetus pole kõrgem kui asendataval paaril.

5.11 Punktis 5.10 nimetatud võistlustel kui paarismängus loobuvad mängijad rohkem kui ühest paarist on alles jäänud mängijate kokku panemine lubatud peakohtuniku otsusel, kui kokku panemine toimub enne vastava mänguliigi algust. Uue paari asukoht võistlustabelis on juhul, kui üks paarilistest on eelnevalt olnud otse järgmisse ringi saanud kohal (bye koht), otse järgmisse ringi saanud paari asukoht. Kui ükski paarilistest pole võistlustabelis olnud otse järgmisse ringi saanud kohal, siis paari asukoht tabelis loositakse. Kui mõlemad paarilised on eelnevalt olnud otse järgmisse ringi saanud kohal ja asetusega, siis on uue paari koht tabelis kõrgema asetusega koht.

5.12 ESL kalenderplaanis oleval võistlusel võib üks võistleja osaleda igas mänguliigis vaid ühes tasemeklassis korraga.

6. Noorte võistlustest osavõtu õigus

6.1 Noorte vanuseklassis võivad osaleda mängijad, kes jooksval kalendriaastal, on nooremad kui 19, 17, 15, 13 või 11.

6.2 Vanuseklassidesse U11-U17 kuuluvad mängijad võivad osa võtta oma klassi või vanema vanuseklassi võistlustest. Kui vanuseklassi U11 -U17 kuuluv mängija mängib vanemas vanuseklassis nii hästi, et ta pääseb 4 parema hulka, on tal õigus võistelda järgmisel võistlustel kõrgemas vanuseklassis.

7. Võistluskalender ja –juhend

7.1 ESL juhatus kinnitab järgmise hooaja võistluskalendri 1. juuliks. Võistluskalender tuleb saata liikmeklubidele ja avaldada internetis aadressil www.badminton.ee mitte hiljem kui 1. augustil.

7.2 ESL-i mitte kuuluvatel organisatsioonidel on võimalus taotleda oma võistluse arvamist harrastuskalendrisse vastavalt ESL võistluse sanktsioneerimise korrale.

7.3 Võistluse korraldaja avaldab võistlusjuhendi üks kuu enne võistluse toimumisaega. Võistlussarjade üldjuhendid ja võistluste juhendid ei tohi olla vastuolus ESL reeglitega.

7.4 Kalendrisse kantud võistluse ära jätmisest peab korraldaja teavitama ESL-i ja võistlusele registreerunud mängijaid hiljemalt 3 päeva enne võistlust. Korraldaja on kohustatud mängijatele tagastama juba tasutud osavõtutasu.

7.5 Võistluskalendris tuleb iga võistluse kohta avaldada selle toimumisaeg, toimumiskoht ja korraldaja klubi.

7.6 Võistlusjuhendis tuleb avaldada:

7.6.1 Võistluse nimi ja korraldaja klubi

7.6.2 võistluse toimumise aeg ja koht (koos aadressiga)

7.6.3 Võistluse taseme- ja vanuseklassid, mänguliigid

7.6.4 võistluste ametlik pall ja teave kas võistluse osavõtumaks sisaldab sulgpalle

7.6.5 Korraldaja klubi esindaja (ja kui kasutatakse, siis ka peakohtuniku) kontaktandmed

7.6.6 Võistlusele registreerimise kord

7.6.7 Osavõtutasu mänguliikide-, vanuseklasside ja tasemete kaupa

7.6.8 Võistlustabelite avalikustamise aeg ja koht

7.6.9 Võimalusel muud andmed (transport, majutus, toitlustamine jne.).

8. Pallid

8.1 Võistluse korraldaja nimetab võistlusjuhendis ametlikuks sulgpalliks ühe nimetuse sulgpalle.

8.2 Kui mängijad ei jõua kokkuleppele mängus kasutavate pallide suhtes, tuleb kasutada võistlusjuhendis nimetatud ametlikku palli.

8.3 Kokkulepitud pallimarke ei saa vahetada mängu keskel, kui mängijad ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud.

8.4 Kui võistlejad ei jõua kokkuleppele palli lennuomaduste suhtes, on võistluste peakohtunikul (või võistluste korraldajal, kui võistlusel ei ole peakohtunikku) õigus lasta palle testida erapooletul kolmandal isikul ja võtta vastu otsus kasutatavate pallide osas.

8.5 Võistlustel, kus pallid on mängijate poolt, on kumbki mängija või paar kohustatud igale mängule kaasa võtma vähemalt kaks uut palli.

9. Võistluse korraldaja

9.1 Võistluse korraldaja ülesanded on:

9.1.1 Võistluse ettevalmistamine sh. võistluse eelinfo avaldamine

9.1.2 Võistlustabelite ja ajakava koostamine ning avaldamine juhendis ette nähtud tähtajaks

9.1.3 Võistluse ladusa läbiviimise tagamine

9.1.4 Hoolitseda, et võistluste tulemused jõuavad ESL-i hiljemalt võistluste lõppemisele järgneval tööpäeval.

9.1.5 Tagada võistluste jaoks sobivad esmaabivahendid.

10. Mängude järjestus, ajakava ja osavõtjate loetelu

10.1 Võistluse mängu järjestus ja ajakava tuleb avaldada vastavalt juhendis toodud korrale vähemalt 2 päeva enne turniiri toimumist.

10.2 Võistlustel osalejate nimekiri tuleb avaldada hiljemalt 5 päeva peale registreerimistähtaja lõppu.

10.3 Võistluste ajakava tuleb koostada selliselt, et mängude algus esimesel võistluspäeval ei või üldjuhul olla varem kui kell 10.00, erandjuhul peakohtuniku otsusega võib esimese mängu algus olla varem. Ajakava järgi on viimase mängu algus soovituslikult mitte hiljem kui 21.00.

11. Mängijate asetamine, loosimine ja võistluste süsteem

11.1 Mängijad asetatakse turniiritabelisse kasutades iga mänguliigi ESL edetabelit, mis kehtib võistlustabelite koostamise päeval.

11.2 Mängijate asetamisel ei arvestata nende klubilist kuuluvust.

11.3 Kui võistlustel osaleb välisriigi mängijaid, asetatakse nad edetabeli koha järgselt, mis neil on hetkel kehtivas BWF edetabelis, võrreldes välisriigi mängija BWF edetabeli kohta Eesti mängijate vastava edetabeli kohaga. Käesoleva punkti rakendamiseks peab välisriigi mängija olema meeste üksikmängus BWF edetabelis 200 hulgas, naiste üksikmängus 150 hulgas ja paarismängijate edetabelis 150 parima mängija hulgas.

11.4 Kui välismängijate suhtes ei kehti punkt 11.3, siis need välismängijad tuleb asetada või loosida tabeli eri pooltele selliselt, et kui ühest välisriigist on 2 osalejat, asetatakse või loositakse nad tabeli eri pooltele, kui neid on 3-4 asetatakse või loositakse nad eri veeranditesse ja kui osalejaid on 5-8, asetatakse või loositakse nad eri kaheksandikesse.

11.5 Liikmeklubide korraldatud ja ESL kalenderplaanis olevatel võistlustel asetatakse igas mänguliigis Eesti edetabeli alusel esimesed 4 mängijat või mängupaari. Ülejäänud mängijad loositakse.

11.6 GP-sarjas reguleerib asetatavate mängijate arvu võistlussarja üldjuhend.

11.7 ESL kalenderplaanis olevatel võistlustel toimub paari paigutamine liigasse lähtudes vastava mänguliigi kõrgema edetabeli kohaga paarilise liigast ESL edetabeli järgi (näiteks: kui üks paariline on Meistriliigast ja teine Esiliigast, paigutub paar Meistriliigasse.) Kui paariliste edetabeli taseme klasside vahe on suurem kui üks, on vastaval paaril lubatud mängida üks tase madalamal, kui kõrgema edetabelikohaga paarilise asetus seda lubab (näiteks: Meistriliiga ja 2. liiga paariliste korral on paaril lubatud mängida Mesitriliigas või Esiliigas. Meistriliiga ja 3. liiga paariliste korral on paaril lubatud mängida Meistriliigas või Esiliigas jne). Kui naismängijad mängivad võistlusel meestega samas tasemeklassis, võetakse paigutamisel arvesse meeste puhul vastavat meeste edetabelit ja naiste puhul vastavat naiste edetabelit. Paigutused selguvad kõigi võistlejate punktide võrdlemisel.

11.8 Olümpiasüsteemi võistlustabelite koostamine

11.8.1 Kui mängijate arv on 4, 8, 16, 32, 64 jne, kohtuvad mängijad võistlustabelis paarides nagu näidatud diagrammil allpool.

11.8.2 Paaritu arvu mängijate korral on esimeses ringis vabaks jäävad kohad. Vabaks jäävate kohtade arv sõltub mängijate arvust ja võrdub tabeli kohtade arvu ja mängijate arvu vahega (näiteks 9 mängija korral on 16-9=7 vaba kohta).

11.8.3 Asetatud mängijad ja vabad kohad tabelis (3-16 mängijat). Tabeli kohtade numeratsioon on ülevalt alla.

Mängijate arv Asetus 1 Asetus 2 Asetus 3 ja 4 Asetus 5-8 Vabaks jäävate kohtade arv Vabaks jäävate kohtade asukoht
3 1 4 3 1 2
4 1 4 3, 2 0
5 1 8 5,4 3 3 2, 6, 7
6 1 8 5,4 3,6 2 2,7
7 1 8 5,4 3,6,7 1 2
8 1 8 5,4 3,6,7,2 0
9 1 16 9,8 5,12,13,4 7 2,6,7,10,11,14,15
10 1 16 9,8 5,12,13,4 6 2,6,7,10,11,15
11 1 16 9,8 5,12,13,4 5 2,6,7,10,15
12 1 16 9,8 5,12,13,4 4 2,7,10,15
13 1 16 9,8 5,12,13,4 3 2,10,15
14 1 16 9,8 5,12,13,4 2 2,15
15 1 16 9,8 5,12,13,4 1 2
16 1 16 9,8 5,12,13,4 0

11.9 Alagrupiturniiri tabelite koostamine

11.9.1 Soovitatav mängude järjekord alagrupis:

3 mängijat 4 mängijat 5 mängijat
1 vs 3 1 vs 4 2 vs 5

2 vs 3 3 vs 4
2 vs 3


1 vs 3 1 vs 5
1 vs 2 2 vs 4 2 vs 3
1 vs 2 1 vs 4

3 vs 4 3 vs 5


1 vs 3


2 vs 4

1 vs 2


4 vs 5

11.9.2 Mängijaid asetatakse alagruppidesse nii, et esimene paigutus on alagrupis A, teine paigutus on alagrupis B jne. Kui asetatavate mängijate arv on suurem kui alagruppide arv, siis ülejäänud asetusega mängijad paigutatakse alagruppidesse alustades alagruppidest, kus on madalama asetusega mängijad (nt kaheksa asetatud mängija ja viie alagrupi korral lisatakse kuuenda asetusega mängija viiendasse alagruppi, seitsmenda asetusega mängija neljandasse alagruppi jne). Erand: kolme alagrupi ja nelja asetatava mängija puhul asetatakse neljas paigutus A alagruppi.
Kui alagrupi võitjad jätkavad võistlust olümpiasüsteemis, toimub mängijate asetamine tabelisse vastavalt punktile 11.8.3.

11.9.3 Kui kõik ühe mänguliigi mängijad on ühes alagrupis, paigutatakse mängijad alagrupi kohtadele ülevalt alla.

11.9.4 Kui mängijate arv ei ole alagruppides võrdne, on rohkem mängijaid esimeses (esimestes) alagrupis (alagruppides).

11.9.5 Kui vigastuse, haiguse vm põhjusel jääb mängijal/mängupaaril alagrupimängud lõpetamata, tunnistatakse kehtetuks selle mängija /mängupaari kõikide alagrupi mängude tulemused. Alagrupi mängud on lõpetamata jätnud mängija/mängupaar saab edetabelisse viimase koha punktid.

11.9.6 Mängijal/mängupaaril on õigus auhindadele vastavalt kohale, mis saavutati enne vigastust või loobumist. Kui mänguliigi mängud toimuvad ühes alagrupis, kehtib punkt 11.9.5

12. Võitja määramine alagrupiturniiril

12.1 Alagrupi paremusjärjestus määratakse võidetud mängude arvu alusel.

12.2 Kui kaks mängijat või mängupaari on võitnud ühepalju mänge, lahendatakse paremusjärjestus omavahelise mängu alusel.

12.3 Kui kolm või enam mängijaid või mängupaare on võitnud ühepalju mänge, lahendatakse paremusjärjestus kõikide võidetud ja kaotatud geimide võrdluse alusel, kus parim on see mängija või mängupaar, kellel on võidetud ja kaotatud geimide vahe suurim.

12.3.1 Kui punkti 12.3 rakendamise järgi kahel mängijal või mängupaaril on geimide vahe võrdne, lahendatakse paremus nende omavahelise mängu alusel.

12.3.2 Kui punkti 12.3 rakendamise järgi kolmel või enamal mängijal või mängupaaril on võrdne geimide vahe, lahendatakse paremusjärjestus kõikide võidetud ja kaotatud punktide võrdluse alusel, kus parim on see mängija või mängupaar, kellel on võidetud ja kaotatud punktide vahe suurim.

12.4 Kui punkti 12.3.2 rakendamise järgi kahel mängijal või mängupaaril on võrdne punktide vahe, lahendatakse paremusjärjestus nende omavahelise mängu alusel.

12.5 Kui punkti 12.3.2 rakendamise järgi kolmel või enamal mängijal või mängupaaril on võrdne punktide vahe, lahendatakse paremusjärjestus loosimisega.

13. Võistlusreeglite vastu eksimisest tulenevate mängujärjestust ja ajakava puudutavad muudatus-ettepanekud.

13.1 Kui võistlustel osutub vajalikuks mängujärjestuse või ajakava muutmine, tuleb võistluse korraldajal võimalikult kiiresti kooskõlastada muudatused võistluste peakohtunikuga ja teavitada asjasse puutuvate klubide kontaktisikuid või mängijaid telefoni, e-posti või muul teel.

14. Muud võistlustabeleid ja ajakava puudutavad muudatused

14.1 Võistluste peakohtunik või korraldaja võib muuta mängujärjestust ja võistlustabeleid kui:

14.1.1 Võistlustabelis on vabanenud koht, kus mängukohast loobunud mängija või mängupaar oleks mänginud võistluste esimese mängu

14.1.2 mängukohast loobunud mängija või mängupaar on teavitanud eelnevalt, et ei saa võistlustel osaleda

14.1.3 mängija või mängupaar loobub mängimast antud võistlusel.

14.2 Kui eespool nimetatud tingimused on täidetud ja peakohtunik otsustab teha muudatused, siis tehakse need järgmiselt:

14.2.1 asemele tulevat mängijat või mängupaari ja vastaseid teavitab võistluse peakohtunik vähemalt 15 minutit enne otsustuse all oleva mängu ajakava-järgset algust

14.2.2 kui mänguplaanis on vabasid kohti rohkem, kui asemele tulevaid mängijaid, peab mängija koha tabelis loosima

14.2.3 kui mängupaar või paarid moodustatakse eelnevalt registreeritud paaridest, tuleb need tabelisse loosida.

15. Autasustamine

15.1 Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Noorte Meistrivõistlustel, Eesti Juunioride Meistrivõistlustel ja Eesti Seenioride Meistrivõistlustel autasustatakse iga mänguliigi esimest kolme meistrivõistluste medaliga.

15.2 Suure Auhinna võistlussarja mängijate autasustamine toimub vastavalt võistlussarja reeglites sätestatud korrale.

15.3 ESL kalenderplaanis olevatel klubide poolt korraldatud muudel võistlustel toimub parimate autasustamine vastavalt juhendis toodud korrale, kusjuures autasustada tuleb vähemalt iga mänguliigi finaliste.

16. Mänguriietus

16.1 Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Noorte Meistrivõistlustel ja Eesti Juunioride Meistrivõistlustel peab mängijate riietus vastama reeglipunktile 16.3 ja 16.4.

16.1.1 Kalenderplaanis olevatel võistlustel, mida ei ole nimetatud p 16.1 otsustab mängijate riietuse üle võistluse korraldaja ja riietus peab vastama  punktidele 16.3.1 ja 16.3.2.

16.2 BWF poolt kinnitatud võistlustel osalevate mängijate mänguriietust reguleerivad BWF võistlusreeglid.

16.3 Mänguriietus

16.3.1 mänguriietus peab olema korralik ja puhas

16.3.2 mänguriietuse hulka kuuluvad jalanõud, sokid, spordipüksid- või seelik, kleit, mängusärk ja kõik võimalikud pea-ja randmepaelad ning ravisidemed ja toed.

16.3.3 mänguriietusel on lubatud abstraktsed pildid, mis ei moodusta ühtegi üheselt arusaadavat pilti-kujutist.

16.3.4 mängusärgi seljale võib paigutada eraldi ridadele mängija nime ja klubi või riigi nime. Tekstid peavad olema ladina tähestikus ja suurtähtedega ning ühevärvilisena ja särgi värvist eristuma. Mängija nimi peab sisaldama kindlasti perekonnanime või selle lühendit, ja soovi korral eesnime või hüüdnime initsiaale, mis vastavad ülesandmislehele. Kui särgi selg on mustriline, siis peavad kirjad olema ühevärvilisel ristkülikukujulisel eristuval taustal.

16.3.5 Mängija nime tähe kõrgus peab olema vahemikus 6-10 cm, riigi või klubi nime kõrgus 5 cm. Kirjad peavad olema horisontaalselt või võimalikult lähedal horisontaalile ja paigutatud särgi selja ülaossa.
Kirjade järjestus seljal peab olema järgnev: mängija nimi (kui on), riigi või klubi nimi (kui on) ja reklaam (kui on).
Võistlussärgil olevad kirjad (riik, nimi, klubi) peavad olema tehtud sama ja särgi värvist selgelt eristuva värviga.

16.3.6 Soovitav on, et mängupaari mänguriietus on ühte värvi ja ühtses stiilis või sarnane. Eesti Meistrivõistlustel on kohustuslik, et mängupaari riietus on sama värvi alates poolfinaalidest.

16.3.7 Nimed mängusärgi seljal on kohustuslikud ainult Eesti Meistrivõistlustel alates põhitabelist.

16.4 Reklaam mänguriietusel

16.4.1 Reklaamid võivad olla riietuse tootja embleemid, riigi lipp (või vapp), klubi logo (või vapp) või mõne sponsori reklaam.

16.4.2 Reklaam võib asetseda järgmistes kohtades: vasak varrukas, parem varrukas, vasak õlg, parem õlg, vasak rind, parem rind, rinna keskosa, vasak krae, parem krae. Iga reklaam peab olema suuruses 20 cm2 või vähem. Mujal kui särgi esiküljel, võib olla üks reklaam asukoha kohta; kokku ei tohi olla reklaame rohkem kui viis. Särgi esiküljel võib olla riigi lipp koos nimega (või lipp koos nime lühendiga) või esindatava riigi vapi kujutis maksimaalses suuruses 20 cm2. Riigi nimi eraldi või koos sponsori nime või logoga ei ole lubatud. ESL-i egiidi all toimuvatel võistlustel võib kasutada riigi lipu või vapi asemel vastava klubi logo või vappi. Seda loetakse üheks reklaamiks.

16.4.3 Reklaamriba laius ei tohi ületada särgi esiküljel 10 cm ja särgi seljal 5 cm; selline riba võib olla ükskõik millise nurga all ja võib asetseda särgi esiküljel, särgi seljal või mõlemal pool.

16.4.4 Kumbki sokk ja kumbki jalanõu võib kanda kaks reklaami suuruses 20 cm2 või vähem.

16.4.5 Iga muu riideese võib kanda üht reklaami suuruses 20 cm2 või vähem.

16.4.6 Igal reklaamil võib olla ainult ühe organisatsiooni või toote nimetus.

16.5 Klubil või mängija võib taotleda rohkem reklaampositsioone riietusel kui BWF-i reeglites lubatud. Selleks tuleb esitada vastavasisuline taotlus ESL-i juhatusele, kes teeb otsuse koos Kohtunike Koguga.

16.6 Peakohtunikul on ainuõigus otsustada reklaamide ja tekstide sobivuse üle mängija varustusel.

17. Mängija õigus puhkusele

17.1 Mängijal on õigus oma järjestikkuste mängude vahel saada 15 minutine puhkus, poolfinaalide ja finaalide eel 30 minutine puhkus.

18. Kohtunike töö

18.1 ESL poolt kinnitatud rahvusvahelistel võistlustel, Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Noorte Meistrivõistlustel, Eesti Juunioride Meistrivõistlustel ja Eesti Seenioride Meistrivõistlustel peab olema peakohtunik ja match control. Eesti Meistrivõistluste kõikidel mängudel on võimalusel väljakukohtunikud. Eesti Noorte ja Juunioride Meistrivõistlustel on väljakukohtunikud medalimängudel.

18.2. Kõikidel ESL-i kalenderplaanis olevatel GP-sarja ja Noorte GP-sarja etappidel peab olema peakohtunik. Peakohtunik ja match-control on erinevad isikud.

18.3 Peale hooaja kalenderplaani kinnitamist määrab Kohtunike Kogu 1. septembriks võistlustele peakohtunikud hooaja esimeseks pooleks. Hooaja kevadpooleks määrab Kohtunike Kogu peakohtunikud 1. jaanuariks.

18.4. Poolfinaalid ja finaalid GP-sarja ja Noorte GP-sarja etappidel (U17 ja U19) toimuvad võimalusel väljakukohtunikega, kelle nimetab vastava võistluse peakohtunik.

19. Võistlustel ebasportlikult käituvate mängijate mõjutamine.

19.1 Teave ESL võistlustel saadud kollastest ja punastest kaartidest läheb võistluste peakohtuniku kokkuvõtte kaudu ESL juhatusele. ESL peab vastavat karistuskaartide arvestust.

19.2 Mängijale määratud trahvid tasub ESL-ile tema klubi.

19.3 Iga kolmas kollane kaart aasta jooksul tähendab trahvi 50€.

19.4 Iga punane kaart tähendab trahvi 75€.

19.5 Musta kaardi karistuse suuruse määrab ESL distsiplinaarkomisjon ja see on minimaalselt 100€.

19.6 Karistused kehtivad ESL kalenderplaani võistlustel, millel on Kohtunike Kogu poolt määratud peakohtunik.

20. Võistlustelt eemalejäämine 

21.1 Võistluse korraldaja vastutab kõikide võistluse toimumisega seotud küsimuste eest.

21.2 Kui võistlusel on peakohtunik, vastutab järgnevate võistluse korraldamisega seotud küsimuste eest peakohtunik:

21.2.1 tabelite koostamise järelevalve

21.2.2 võimalikud muudatused tabelis

21.2.3 mängude tõrgeteta toimumine kogu võistluse jooksul

21.2.4 ladus koostöö väljaku- ja piirikohtunikega ning korraldajatega

21.2.5 sulgpallireeglite korrektne järgimine

21.2.6 võistluse lõpus aruande esitamine ESL-ile

21.3 Peakohtunik peab olema kohtunike Kogu liige.

21.4 Peakohtuniku otsus on lõplik võistlustel, kuid tema otsuse võib asjasse puutuv isik edasi kaevata ESL juhatusele.

22. Edetabel

22.1 Eesti Sulgpalliliidu (ESL) edetabel on üksikmängijate/paarismängijate poolt võistlustel kogutud punktide alusel koostatav paremustabel. Iga mänguliigi kohta koostatakse mänguliigi edetabel.

22.2. Edetabel avalikustatakse ESL kodulehel www.badminton.ee, tabelit uuendatakse vähemalt üks kord kuus. Tabelis avaldatakse viimase 12 kuu jooksul peetud võistlused, millest on saadud punkte. Tabeli koostamisel läheb arvesse mängija 6 paremat võistlust nimetatud perioodi jooksul.

22.3. Tabelis arvestatakse ESL poolt kalendrisse kantud rahvuslike võistluste ning BWF poolt kinnitatud rahvusvaheliste individuaalvõistluste tulemusi (välja arvatud juunioride võistlused). BWF poolt kinnitatud võistluste punktid arvestatakse samadel alustel nagu BWF edetabeli koostamisel. Rahvuslikke võistlusi võetakse arvesse, kui antud võistluse juhendis on välja kuulutatud neli erinevat tugevusklassi alustades tugevaimast.

22.4 Võistkondlikud võistlused, mida arvestatakse tabeli koostamisel on: Euroopa Võistkondlikud Meistrivõistlused, Euroopa Mees- ja Naiskondlikud Meistrivõistlused,  Sudirman Cup, Thomas & Uber Cup.

22.5. Kui mängija või mängupaar osaleb Eestis korraldavatel võistlustel neile Eesti edetabeli alusel võimalikust tasemeklassist kõrgemas tasemeklassis saab mängija või mängupaar punkte ainult siis, kui võidetud on vähemalt üks mäng. Loobumisvõitu ei arvestata võidetud mänguna.

22.6. Mängija, keda ei ole edetabelis, saab edetabelipunkte vastavalt võistlusel saavutatud kohale, kui on võidetud vähemalt üks mäng. 4. liiga mängijad saavad edetabelipunktid vastavalt saavutatud kohale ka juhul, kui ei võidetud ühtegi mängu.

22.7 Kui mängija on esimeses ringis vaba ja kaotab teises ringis, saab ta esimese ringi kaotaja punktid. Kui mängija saab esimeses ringis loobumisvõidu ja kaotab teises ringis, saab ta teise ringi kaotaja punktid. Kui mängija on esimeses ringis vaba, saab teises ringis loobumisvõidu ja kaotab kolmandas ringis, saab ta kolmanda ringi kaotaja punktid.

22.8 Kui mängija või mängupaar võistleb ESL edetabeli alusel määratud tasemeklassist madalamas liigas, kantakse edetabelisse tulemuseks 0 punkti.

22.9. Tasemeklassid:

Üksikmängude tasemeklassid:

Meesüksikmäng
Meistriliiga (1-14), Esiliiga (15-48), 2. liiga (49-96), 3. liiga (97-160) ja 4. liiga (161+).

Naisüksikmäng
Meistriliiga (1-10), Esiliiga (11-24), 2. liiga (25-48), 3. liiga (49-84) ja 4. liiga (85+)

Paarismängude tasemeklassid:

Naispaarismäng
Meistriliiga (1-14), Esiliiga (15-32), 2. liiga (33-80), 3. liiga (81-144) ja 4. liiga (145+)

Meespaarismäng
Meistriliiga (1-22), Esiliiga (23-64), 2. liiga (65-112), 3. liiga (113-208), 4. liiga (209+)

Segapaarismäng
Meistriliiga (1-10); Esiliiga (11-34), 2. liiga (35-70), 3. liiga (71-118), 4. liiga (119+)

22.10 Üksikmängus ja paarismängus saavad mängijad punkte vastavalt käesolevates reeglites sätestatud korrale. Paarismängudes koostatakse mänguliigis individuaalne edetabel – punkte saavad paarismängus saavutatud tulemuse eest mõlemad paarilised eraldi ja võrdselt. Segapaarismängus koostatakse meestele ja naistele eraldi edetabel. Võrdsete punktide korral asetatakse tabelis kõrgemale astmele enim kõrgemaid kohti saanud mängija.

22.11 Edetabeli koostamisel lähtutakse alljärgnevast punktitabelist:

KohtVõistlused

7* 6* 5* 4* 3* 2* 1*
Võitja 1200 660 300 130 35 20 8
Finaali kaotaja 1020 560 250 100 30 17 7
3. 920 500 215 80 25 14 6
3.-4. 840 460 190 70 25 12 5
5.-8. 660 360 160 55 20 10 4
9.-16. 480 260 125 45 15 8 3
17.-32. 300 165 75 30 9 6 2
33.-64. 120 60 35 15 4 4 1
65.-128. 60 35 10 7 2 2 0,5

7* Eesti Meistrivõistlused;
6* GP-sarja Meistriliiga;
5* GP-sarja Esiliiga; ESL kalendris liikmeklubide poolt korraldatud üksik- või paarismänguturniiride Meistriliiga;
4* GP-sarja 2.liiga; ESL kalendris klubide poolt korraldatud üksik- või paarismänguturniiride Esiliiga;
3* GP-sarja 3. liiga; ESL kalendris klubide poolt korraldatud üksik- või paarismänguturniiride 2. liiga;
2* ESL kalendris klubide poolt korraldatud üksik- või paarismänguturniiride 3.liiga;
1* ESL kalendris klubide poolt korraldatud üksik- või paarismänguturniiride 4. liiga.

23. Noorte edetabel

23.1 ESL noorte edetabel (edaspidi tabel) on noorte vanuseklassidesse kuuluvate mängijate poolt juunioride võistlustel kogutud punktide alusel koostatav paremustabel.

23.2. Tabel avalikustatakse ESL kodulehel (www.badminton.ee). Tabelit kaasajastatakse vähemalt 1 kord kuus. Tabelis avaldatakse viimase 12 kuu jooksul peetud võistlused, kust on saadud punkte.

23.3 BWF poolt kinnitatud Euroopa Juunioride võistluste punktid arvestatakse edetabelisse samadel alustel nagu BWF edetabeli koostamisel.

23.4 Tabeli koostamisel lähtutakse ESL reeglipunktidets 22.5; 22.8 ja 22.10.

23.5 Tabeli koostamisel lähtutakse alljärgnevast punktitabelist:

Punkte saavadVõistlused
  U-19 U-17 U-15 U-13 U-11
Võitja 1200 660 240 80 30
Finaali kaotaja 1020 480 180 60 20
3/4 (poolfinaali kaotaja) 840 360 120 40 16
5/8 660 240 80 30 12
9/16 480 120 60 20 9
17/32 360 90 40 16 6
33/64 240 60 24 12 3
65/128 120 30 12 9 2,5
129/256 60 15 9 6 2
257/512 12 9 6 3 1,5
513/1024 9 6 3 1,5 1

24. Mängijate klubivahetus

24.1. Mängija saab esindada korraga ainult ühte klubi.

24.2. Võistlusel esindatavat klubi saab vahetada kaks korda aastas: 1.-31.12. ja 1.07.-31.08. Klubi, millest mängija lahkub ja klubi, millega mängija liitub peavad saatma kirjaliku teate Eesti Sulgpalliliidule.

24.3 Kui klubi, millest mängija lahkub, ei teavita Eesti Sulgpalliliitu kirjalikult, saadab Eesti Sulgpalliliit peale klubilt, millega mängija liitub, teavituse saamist ise teate klubile, kust mängija lahkub. Kui klubi 14 päeva jooksul peale Eesti Sulgpalliliidult ülemineku kohta teavituse saamist ei esita põhjendatud üleminekust keeldumist, loetakse üleminek toimunuks.

24.4 Kui klubi, kust mängija lahkub, esitab põhjendatud keeldumise ülemineku kohta, teeb ülemineku lubamise kohta otsuse liidu juhatus.

25. Kaebused

25.1 Peakohtunikul on õigus esitada liidu võistluskomisjonile ettepanek mängijale kollase kaardiga võrdsustatud hoiatuse või punase kaardiga võrdsustatud trahvi määramiseks, kui mängija on peakohtuniku hinnangul pannud toime BWF sulgpallireeglite punkt 16.4.1, 16.5.2 või 16.6 kohase rikkumise või rikkunud Eesti Sulgpalliliidu hea käitumise tava punkti 4. Peakohtunikul on õigus vastav ettepanek esitada ainult nende võistlusmängude kohta, kus ei olnud väljakukohtunikke. Peakohtunikul on kohustus mängijat kaebuse esitamisest võistluse ajal teavitada

25.2.1 Peakohtuniku või võistluse korraldaja otsust võib asjasse puutuv isik edasi kaevata. Edasikaebus tuleb esitada kirjalikult ESL juhatusele viie tööpäeva jooksul peale võistluse lõppu. ESL juhatus vastab kaebusele hiljemalt 30 päeva jooksul.

25.2.2 ESL juhatus teeb edasikaebuse kohta otsuse võistlustoimkonna, peakohtuniku ja vajadusel distsiplinaarkomisjoni poolt tehtud ettekannete alusel.

26. Aus mäng, viisakas käitumine, kokkumäng ja kihlvedu

26.1 ESL poolt korraldatud võistlustest ja treeningutest osavõtvad mängijad, treenerid, kohtunikud, võistkonnajuhid ja muud asjasse puutuvad isikud peavad käituma viisakalt ja teineteist lugupidavalt ning järgima liidu Hea käitumise tava.

26.2 Kõik võistlustest osavõtvad mängijad, võistkonnad ja klubid ning nende esindajad käituvad võistlusolukordades lähtuvalt ausa mängu põhimõtetest.

26.3 Kokkuleppemängud on keelatud.

27. Dopingukasutamine

27.1 Eesti Sulgpalliliidu sportlased, treenerid ja võistluste korraldajad järgivad Sihtasutus Eesti Antidoping, Maailma Sulgpalliföderatsiooni BWF ja Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri (WADA) sätestatud reegleid.

28. Võistlusreeglite rikkumine

28.1 Võistlusreeglite kohaldamise ja rikkumisega seoses ESL juhatus kujundab praktikat, jagab soovitusi ja juhib tähelepanu.