fbpx

Kus mängida?

Kõik maakonnad
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
White Stripe Element

Treenerile

Koolitused

III taseme erialane koolitus:
31.juuli- 2.august, Tallinnas.
Koolitajad Aigar Tõnus ja Jüri Tarto
Koolituse maksumus 100 eurot.

IV taseme erialane koolitus:
7.-9. august  ja 14.-15. august  Tallinnas.
Koolitajad Aigar Tõnus ja Jüri Tarto
Koolituse maksumus 130 eurot.

Registreerimine hiljemalt 1.juuliks Aigar Tõnuse e-posti aadressil: aigartonus@hotmail.com

Treenerikutse omistamise kord

Spordiseaduse kohaselt on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses. Treenerikutseid antakse kuuel tasemel. Iga kutsetaseme kompetentsusnõuded on sätestatud vastavas kutsestandardis.

Treenerikutse taotlemine

Treenerikutse andja on Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kutseandmise korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordi alaliitudega spordiala treenerite kutsekomisjonid. Spordiala treenerite kutsekomisjonid korraldavad treenerite erialast taseme- ja täiendõpet, kontrollivad taotleja vastavust nõuetele, korraldavad kutseeksameid ja otsustavad kutse andmise. Kõigis treenerikutsega seotud küsimustes pöördu alati esimesena oma ala kutsekomisjoni kontaktisiku poole.

Kontaktisikud:
Aigar Tõnus tel +372 56902481 email aigartonus@hotmail.com
Siiri Rajamägi tel +372 55673473 email siiri@badminton.ee

Nõuded kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on sätestatud kutsete andmise korras.

Treenerikutse taotlemine ja taastaotlemine toimub Eesti Spordiregistri (ESR) treenerite registri E-keskkonna kaudu.

Kutse taotlemine

Treeneri kutse saamiseks palume tutvuda kutsekvalifikatsiooni omistamise korraga ning esitada Eesti Spordiregistri keskkonna kaudu järgmised dokumendid või nende koopiad:

Kutse taotlemisel ja taastaotlemisel esitatavad dokumendid:

  1. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
  2. koopia haridust tõendavast dokumendist
  3. koopia esmaabi koolituse läbimist tõendav dokumendist
  4. koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavast dokumentidest
  5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Koos dokumentide esitamisega palume tasuda kutseomistamistasu Eesti Sulgpalliliidu arveldusarvele EE072200221002100169 Swedbank

Kutse andmise tasu määrad

Tase EUR
Abitreener EKR 340
Nooremtreener EKR 447
Treener EKR 556
Vanemtreener EKR 672
Meistertreener EKR 780

Eksamite toimumise ajad kuulutatakse välja peale dokumentide esitamist.

Küsimuste korral pöörduda Eesti Sulgpalliliidu Spordi koordinaatori poole.
Siiri Rajamägi, siiri@badminton.ee või 555673473.

Treenerite kutsekomisjon

EOK sulgpallitreenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 21.01.2013:

Aigar Tõnus, Eesti Sulgpalliliit, esimees
Mart Mäerand, Eesti Sulgpalliliit
Heiki Sorge, Eesti Sulgpalliliit
Jüri Tarto, Eesti Sulgpalliliit
Siiri Rajamägi, Eesti Sulgpalliliit

EOK sulgpallitreenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:
• Sulgpall

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
• Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
• Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
• Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
• Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.