fbpx

Kus mängida?

Kõik maakonnad
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

Warning: Undefined variable $html in /data01/virt84004/domeenid/www.badminton.ee/htdocs/wp-content/themes/sulka/functions.php on line 2026
White Stripe Element

Treenerikutse taotlemine

Treenerikutse andja on Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kutseandmise korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordi alaliitudega spordiala treenerite kutsekomisjonid. Spordiala treenerite kutsekomisjonid korraldavad treenerite erialast taseme- ja täiendõpet, kontrollivad taotleja vastavust nõuetele, korraldavad kutseeksameid ja otsustavad kutse andmise. Kõigis treenerikutsega seotud küsimustes pöördu alati esimesena oma ala kutsekomisjoni kontaktisiku poole.

Kontaktisikud:
Aigar Tõnus tel +372 56902481 email aigartonus@hotmail.com
Siiri Rajamägi tel +372 55673473 email siiri@badminton.ee

Treenerikutse taotlemine ja taastaotlemine toimub minu.treenerikutse.ee kaudu peale taotlusvooru avanemist. Taotlusvooru avanemisest kuni antud vooru tasemete kinnitamiseni läheb aega 9 nädalat.

Kutseandmist reguleerivad dokumendid

Spordiseaduse kohaselt on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses. Treenerikutseid antakse kuuel tasemel. Iga kutsetaseme kompetentsusnõuded on sätestatud vastavas kutsestandardis.

Kutsestandard -Abitreener, tase 3
Kutsestandard -Nooremtreener, tase 4
Kutsestandard -Treener, tase 5
Kutsestandard -Vanemtreener, tase 6
Kutsestandard -Meistertreener, tase 7
Kutsestandard -Eliittreener, tase 8

Kutse omistamise kord

Kutse andmise kord

Kutse andmise korda täiendav juhend

Erialase täienduskoolituse arvestamise alused
Kutseandmise korras on sätestatud täiendkoolituse mahuliseks normiks 60 tundi nelja aasta jooksul, millest 30 tundi võib olla eriala toetav koolitus (nt spordipsühholoogia, pedagoogika, toitumine, üldkehaline ettevalmistus)

Kutse taotlemine

Treenerikutse saamiseks palume tutvuda kutsekvalifikatsiooni omistamise korraga ning esitada Eesti Spordiregistri keskkonna kaudu järgmised dokumendid või nende koopiad:

Kutse taotlemisel ja taastaotlemisel esitatavad dokumendid:

  1. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
  2. koopia haridust tõendavast dokumendist
  3. koopia esmaabi koolituse läbimist tõendav dokumendist
  4. koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavast dokumentidest
  5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Koos dokumentide esitamisega palume tasuda kutseomistamistasu Eesti Sulgpalliliidu arveldusarvele EE072200221002100169 Swedbank

Kutse andmise tasu määrad

  • EKR 3 Abitreener 40 eur
  • EKR 4 Nooremtreener 47 eur
  • EKR 5 Treener 56 eur
  • EKR 6 Vanemtreener 72 eur
  • EKR 7 Meistertreener 80 eur

Treenerikutse saamiseks tuleb läbida hindamine, mis koosneb 3 osast – üldainete- ja eriala test ning eriala praktiline eksam. Ühes taotlusvoorus saab üldainete ja/või eriala testi sooritada maksimaalselt kaks korda ja eriala praktilist eksamit ühe korra. Kordustesti puhul tuleb kutseomistamistasu uuesti maksta 75% ulatuses. Edukaks sooritamiseks peab eriala testi tulemus olema vähemalt 80% (16 õiget 20st) ning kahe testi tulemus kokku samuti 80% (nt eriala 100 ja üldained 60 või 95 ja 65, jne).

Testide edukal läbimisel tuleb sooritada EOK sulgpallitreenerite hindamiskomisjoni kinnitatud eriala praktiline eksam.

Küsimuste korral pöörduda Eesti Sulgpalliliidu Spordi koordinaatori poole.
Siiri Rajamägi, siiri@badminton.ee või 555673473.