fbpx

Kus mängida?

Kõik maakonnad
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

Warning: Undefined variable $html in /data01/virt84004/domeenid/www.badminton.ee/htdocs/wp-content/themes/sulka/functions.php on line 2026
White Stripe Element

Arengukava

Eesti Sulgpalliliit 2021-2025

Eesti Sulgpalliliidu visioon – sulgpall on eestlaste üks eelistatumaid liikumisharrastusi, kus eeskujudeks noortele on rahvusvaheliselt edukad sportlased.

Eesti Sulgpalliliidu missioon on sulgpalli arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja harrastusspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas, sulgpalli kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine ning liidu liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks tingimuste loomine.

1. Tippsport

Eesmärk: rahvusvahelisel tasemel konkurentsivõimeliste sulgpallurite järjepidev järelkasv, keda juhendavad kvalifitseeritud treenerid.

Arenguvaldkonnad- eesmärgid:

 • Treenerite koolituse taseme ja täiendkoolituse arendamine
 • Koondiste süsteemi korrastamine
 • Talentide arenguprogrammi kujundamine

Mõõdikud:

 • Läbi on viidud iga-aastaselt 3 ja 4 taseme treenerikoolitused. Järjepidevalt kaasajastatakse treenerikoolituse materjale
 • Iga kolme aasta tagant toimub 5 taseme treenerikoolitus
 • Eesti treenerid osalevad BWF ja BEC täiendkoolitustel
 • Koondise ühistreeningud toimuvad süsteemselt, alustatud on tugiteenuste süsteemi kujundamist
 • Noorte koondistel on vastutavad treenerid, kes vanuseklassi arendamist koordineerivad
 • Täiskasvanute ja juunioride tiitlivõistlustelt Euroopas võidetakse medal
 • Alustab noorte talentide arenguprogramm

2. Harrastussport

Eesmärk: sulgpalli harrastajaskond ja populaarsus liikumisharrastusena on tõusnud üle-Eesti

Arenguvaldkonnad-eesmärgid:

 • Kooliprogrammi jätkamine ja laiendamine
 • Uute klubide ja mängijate tekke ja liiduga liitumise soodustamine

Mõõdikud:

 • Kooliprogrammis on osalenud üle 150 kooli 300 õpetaja
 • Käivitunud on üle-Eestilised koolide vahelised meistrivõistlused
 • Liidu liikmete arv kasvab aastaks 30 klubi ja 1800 mängijani
 • Liidu liikmeskond on regionaalselt mitmekesisem

3. Infrastruktuur

Eesmärk: uute mängukohtade teke üle-Eesti

Arenguvaldkonnad- eesmärgid:

 • Olemasoleva infrastruktuuri kaardistus
 • Uute mängupaikade tekke toetamine suure nõudlusega piirkondades (Tallinn, Tartu, Pärnu) ja keskustes, kus mängupaigad veel puudu

Mõõdikud:

 • Sulgpalli mängimise võimalused on igas maakonnas
 • Sulgpalli väljakud ja treeningrühmad üle-Eesti on kaardistatud ja kätte saadavad avalikkusele sotsiaalmeedia vahendusel
 • Tallinna ja Tartu lisandub uusi spetsiaalseid sulgpalliväljakuid 25%

4. Turundus

Eesmärk: sulgpalli kui brändi tuntus ja maine on tõusnud

Arenguvaldkonnad- eesmärgid:

 • Rahvusvaheliste võistluste korraldamine Eestis
 • Liidu turundusstrateegia koostamine
 • Kommertsialiseeritavate toodete ja teenuste kujundamine
 • Atraktiivne sisuloome sotsiaalmeedias ja partnerluses meediaväljaannetega

Mõõdikud:

 • Sulgpalli Euroopa karikaetapi võistlejate ja pealtvaatajate arvud on pidevalt kasvavad
 • Eesti on saanud tiitlivõistluse korraldamise õiguse
 • Sulgpalliliidu sotsiaalmeedia kanalid mitmekesistuvad ja jälgijate arv on pidevas kasvutrendis
 • Valmib uus liidu visuaalne identiteet
 • Sulgpall on meediapildis regulaarselt kajastatud
 • Liidul on oma kommertsialiseeritavad teenused ja tooted

5. Rahastamine

Eesmärk: liidu tulubaas on tõusnud ja allikad mitmekesistunud

Arenguvaldkonnad- eesmärgid:

 • Uute partnerlussuhete loomine
 • Kogukonna rahastuse aktiivsem kaasamine

Mõõdikud:

 • Loodud on kogukonna rahastuse kaasamise platvorm
 • Liidu tegevusse on kaasatud uusi partnereid
 • Liidu eelarve kasvab 25%

6. Liikmeteenused ja IT

Eesmärk: liikmeid toetav kaasaegsete tehnoloogiliste lahendustega organisatsioon

Arenguvaldkonnad- eesmärgid:

 • Liidu kodulehe kujundamine eri sihtrühmade vajadusi arvestavaks keskseks sulgpalli portaaliks
 • Andmekogude viimine kaasaegsetele platvormidele

Mõõdikud:

 • Valminud on koduleht, mis toimib keskse spordiala portaalina erinevate sihtrühmade jaoks
 • Liidu andmekogud on elektrooniliste andmebaaside lahendusi kasutavad

7. Välissuhted

Eesmärk: Eesti Sulgpalliliidul osaleb rahvusvahelise sulgpallielu kujundamises ja on tunnustatud aktiivse liikmena BWF-s ja BEC-s.

Arenguvaldkonnad- eesmärgid:

 • Esindatud rahvusvaheliste organisatsioonide juures
 • Rahvusvaheliste sulgpalliürituste korraldamine Eestis

Mõõdikud:

 • Eesti esindaja osaleb Euroopa Sulgpalliliidu töörühmades
 • Eestis viiakse läbi regulaarselt juunioride ja täiskasvanute Maailma Sulgpalliföderatsiooni kalendrisse kuuluvaid võistluseid