fbpx

Kus mängida?

Kõik maakonnad
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
White Stripe Element

Eesti Sulgpalliliidu võistluste korraldamise juhend

Sulgpallis on lubatud taas sisetingimustes võistluste korraldamine tulenevalt Vabariigi Valitsuse 16. mai korraldusest nr 172 (muudetud: Vabariigi Valitsuse 21. mai 2020. a korraldusega nr 182 ning Vabariigi Valitsuse 28. mai 2020 korraldusega nr 190 ja Vabariigi Valitsuse 9. juuli 2020 korraldusega nr 250.).

 • Lubatud on siseruumides võistluste korraldamine, kus täituvus võib olla kuni 50% maksimaalsest täitumusest, kuid mitte rohkem kui 750 inimest ja soovituslik on hoida 2 distantsi. 2+2 reegel on soovituslik ning kehtib inimeste hajutamise nõue.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest, Kultuuriministeeriumi juhendist spordivõistluste korraldamiseks ja Terviseameti soovitustest, tuleb Eesti Sulgpalliliidu klubidel võistluste korraldamisel lähtuda järgnevast:

 • Alates 1. augustist on lubatud võistlustel pealtvaatajad. Alates 29. septembrist osalejate ja pealtvaatajate arv kokku ei tohi ületada 750 inimest ja sealjuures ei tohi ruumi täituvus olla üle 50%.

Korraldaja:

 • Korraldaja peab osalejatele tagama võimaluse võistluspaigas järgida 2+2 reeglit. See tähendab eeskätt võimaldamist pealtvaatajatel või väljakul mitte viibivatel mängijatel hoida üksteisega distantsi. Kui võistluspaigas ei ole selleks piisava suurusega statsionaarseid tribüüne, peab korraldaja tagama ajutiste tribüünide või istekohtade korraldamise viisil, mis võimaldaks kõikidel võistlustel osalejatel 2+2 reeglit järgida.
 • Korraldaja jälgib võistluste ajakava koostamisel, et korraga peaks saalis olema võimalikult vähe võistlejaid. St püüab paigutada erinevatele kellaaegadele taseme- ja võistlusklassid, mille võistlejad omavahel ei kattu.
 • Korraldaja peab tagama võistluspaigas kõikidele võistlejatele võimaluse kasutada desinfitseerimisvahendeid. Desinfitseerimisvahendid peavad olema kättesaadavates kohtades. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.
 • Korraldaja tagab, vajadusel võistluspaiga haldajaga koostöös, et riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, seda tingimusel, et inimesed saavad hoida teineteisega kahemeetrist vahet. Kasutuses olevad kapid ja dušid peavad olema teineteisest vähemalt 2 meetri kaugusel.
 • Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.
 • Võistlusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Selleks paigaldab korraldaja võistluse sissepääsude juurde kirjaliku teavituse.
 • Korraldaja tagab sündmuse eel ja järel sündmuspaiga kasutatavate ruumide koristamise.

Osalejad:

 • Soovituslik on järgida võistluspaigas viibides ja parajasti mitte väljakul olles 2+2 reeglit, millega hoitakse teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad ja viibitakse koos mitte rohkem kui kaks inimest korraga.
 • Osalejad järgivad üldhügieeni nõudeid. Sh pesevad tihedalt käsi. Aevastades või köhides katavad oma suu ja nina ühekordse salvrätiga, mille viskavad koheselt prügikasti ja puhastava seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, kasutavad oma varrukat või käe küünarvarre osa. Korraldajal on õigus sündmuselt ära saata inimesed, kes selgelt üldhügieeni nõudeid ei järgi.
 • Viibivad riietus- ja pesuruumis võimalikult lühikest aega.
 • Võistlejad väldivad mängude eel ja järel vastasega otseseid kontakte, so kätlemist ja kallistamist. Vastast tänatakse kummardades või reketiga puudutades. 
 • Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.
 • Osalejad ei tule sündmusele, kui neil esinevad haigusnähud. Korraldajal on õigus haigusnähtudega isikud võistluselt ära saata. Korraldajal on õigus kontrollida võistlusel osalejate temperatuuri või teha COVID-19 kiirteste, kui sellest on osalejaid eelnevalt teavitatud.  

Juhend kehtib kuni Eesti Sulgpalliliidu juhatus teeb otsuse selle tühistamiseks.

Scroll to top