Tais toimus Maailma Sulgpalliföderatsiooni aastakoosolek

Eelmise nädala lõpus toimus Maailma Sulgpalliföderatsiooni aastakoosolek Bangkokis Tais. Seekordne koosolek tegi otsuseid mitmes olulises küsimuses.

BWF nõukogu esitas ettepaneku punktisüsteemi muutmiseks ja 5×11 süsteemile üleminekuks. Otsus vajanuks 2/3 koosolekul osalejate poolthääli. Uuele punktisüsteemile üleminek sai 129 poolt ja 123 vastuhäält. Sellega jätkatakse senise punktisüsteemiga 3×21.

Samuti hääletati servimise reeglite muudatuse üle. Hääletusel oli ettepanek anda BWF nõukogule volitus viia lõpuni fikseeritud kõrgusega servi. 1.15m testperiood ja testperioodi lõpus otsustada kas servi reegleid muuta või mitte ja samuti otsustada, kas tuua uuesti sisse nõue, et reketi pea oleks suunaga alla. Viimast nõuet testperioodil ei ole. See otsus sai koosoleku toetuse. Seega otsustatakse servi reeglite muudatused testperioodi lõpus (st aasta lõpus) BWF nõukogu poolt.

Maailma edetabeli turniiridest testitakse fikseeritud kõgusega serve praegu World Tour turniiridel. Kontinentaalsetel turniiridel Int series, Int challenge on endiselt senised servi reeglid. Samuti on senised servi reeglid kõigil Eesti turniiridel.

Lisaks andis BWF teada, et treeneri koolituse puhul on välja töötamisel BWF 3 tase ning see võimaldab riikidel oma koolituse tasemed viia vastavusse BWF tasemetega. Kui riik oma treeneri koolituse tasemed BWF tasemetega ühtlustab on näiteks võimalik treeneritel, kellel on BWF  1 tasemele vastav kodumaine kvalifikatsioon võimalik osaleda kohe BWF 2 taseme koolitustel. Ehk nii avanevad treeneritele suuremad täiendkoolituse võimalused.