Sulgpalli kooliprojekt „Sulgpall kõigile“

Sulgpall on kiireim reketispordiala maailmas. Sulgpall ühendab kiiruse, täpsuse, vastupidavuse ning taktikalise mõtlemise. Sulgpalli mäng pakub põnevust ning positiivseid emotsioone. See on ideaalne liikumisharrastus kogu eluks.

Sulgpall sobib suurepäraselt kooli kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse tundidesse. Sulgpalli saavad koos mängida poisid ja tüdrukud ning erinevate kehaliste võimetega lapsed. See on ala, mis ei nõua kehalist kontakti ja on vähese vigastuse ohuga. Sulgpalli mängimiseks sobib iga spordi- ja koolisaal.

shuttletime_triiton

„Sulgpall kõigile“ on Rahvusvahelise Sulgpalliföderatsiooni programm, mida on ellu viidud rohkem kui sajas riigis. Ka Eestis on tänaseks osalenud juba ca 200 kooli. Programmi keskmes on koolitused õpetajatele. Koolitusel saavad osalejad teadmisi sulgpalli mängust, sulgpalli tundide kavandamisest ning kuidas sulgpall toetab noorte kehaliste võimete arengut.

Eesti Sulgpalliliit ja Kirjastus Koolibri annavad igale koolitusel osalejale sulgpalli algõpetuse raamatud – „Sulgpall kõigile. Õpetaja käsiraamat“ ja „Sulgpall kõigile. Tunnikavad“ raamatu. Õpetaja käsiraamat annab ülevaate sulgpalli mängu olemusest ning koolitundides sulgpalli õpetamise metoodikast. Tunnikavade raamatus on 22 näidistundi koos praktiliste harjutustega. „Sulgpall kõigile“ metoodika hõlmab üldkehalisi ja sulgpalli harjutusi, mis edendavad nii kehaliste võimete kui sulgpallimängu oskuste arengut. Raamatuid saab edukalt kasutada koolitundide läbiviimisel aga ka liikumisrühmades ning spordiklubides sulgpalli algõppe juhendamisel.

Koolitustel on suur osakaal praktilisel tegevusel, mis annab vajalikud oskused ja teadmised sulgpalli mänguks ja sulgpalli tundide läbiviimiseks. Koolituse läbijad saavad Rahvusvahelise Sulgpalliliidu tunnistuse. Koolitusele on oodatud osalema eelkõige üldhariduskoolides kehalise kasvatuse õpetajad, aga ka lasteaedade ning liikumisrühmade õpetajad. Koolitusel saab osaleda kuni 20 osalejat.

Koolid, kus osaleb „Sulgpall kõigile“ koolitusel mitu õpetajat, saavad sulgpallivarustuse komplekti, mis sisaldab sulgpalli reketeid, palle ja võrke.

est-031115-2-johvi

Koolitus: 18. detsember 2018 Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (Ujula 4, Tartu)

kl 09.00-16.00. Registreerumine kuni 11. detsember 2018 info@badminton.ee

Osalustasu 20 eurot.

Lisainfo koolituste kohta ja registreerumine:

Siiri Rajamägi, „Sulgpall kõigile“ koordinaator: +372 55673473, info@badminton.ee

“Sulgpall kõigile” projekti toetavad Euroopa Sulgpalliliit, Europark OÜ, Kirjastus Koolibri

est-141015-4-tallinn

“Sulgpall kõigile” koolitusel osalenute tagasiside:

– “Koolitus meeldis kõigile väga. Igati hea ja õpetlik; vahvad mängud, mida igapäevaselt kasutada, ka teiste sportmängude õpetamisel. Sulgpallimäng on emotsiaalne, lõbus – just seda hindavad lapsed kõige esmalt millegi uuega tegelema asumisel.
Koolitajate loodud õhkkonnas tundsid õpetajad end vabalt ning hasardiga löödi kaasa iga uue ülesande täitmisel.”

Ingrid Muuga, Põlvamaa Spordiliit

– “Sulgpall on suurepärane!” Õpilastele meeldib sulgpall ja kasutan seda kehalise ainekava nn. vaba ala raames. Koolitus oli väga kasulik, sest oskan nüüd mänguelemente metoodiliselt õigesti õpetada, samuti saime põhjaliku kirjaliku materjali selleks tööks. Tunnid olid hästi ülesehitatud ja intensiivsed. Suured tänud varustuse eest!

Elve Raja, Luunja Keskkool

– Olen väga tänulik kursusel omandatud teadmiste ja oskuste eest. Väga toredad olid mängulised lähenemised sulgpallile. Juhendajad olid väga pädevad, sõbralikud, abivalmid ja kogu kursus oli eelnevalt hästi läbimõeldud. Kindlasti on suureks abiks kaasa saadud õppematerjal ja mänguvahendid. Võin julgelt väita, et sulgpall meeldib õpilastele. Rakendan kindlasti oma teadmisi ja oskusi koolis ning soovin ennast täiendada ka edaspidi.

Katrin Reinup, Viljandi Gümnaasium