Kutseeksam

Treeneri kutse saamiseks palume tutvuda kutsekvalifikatsiooni omistamise korraga ning esitada Eesti Spordiregistri keskkonna kaudu järgmised dokumendid või nende koopiad:

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

1)   treenerikutse taotlemise avaldus

2)   vormikohane CV

3)   koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

4)   koopia haridust tõendavast dokumendist

5)   koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavast dokumendist

6)   maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid:

1)   treenerikutse taotlemise avaldus

2)   vormikohane CV

3)   koopia täienduskoolitust tõendavast dokumendist

4)   maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

5)   koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud

Avalduse vorm

CV vorm

Juhend

Küsimuste korral pöörduda Eesti Sulgpalliliidu Spordi koordinaatori poole.
Maris Mehine, maris@badminton.ee või 51949629.

 

Dokumentide esitamise tähtaeg teatatakse eksamite väljakuulutamisel. Eksamitele lubatakse neid, kes on läbinud vajalikus mahus Eesti Sulgpalliliidu või teise kutsekomisjoni poolt aktsepteeritud koolituse. Koos dokumentide esitamisega palume tasuda kutseomistamistasu Eesti Sulgpalliliidu arveldusarvele EE072200221002100169 Swedbank, kutseomistamistasud (ka kutse taastaotlemisel ning korduseksami puhul)

Kutse andmise tasu määrad (sisaldab registreerimismaksu + teooria- ja praktilist eksamit)
Kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu 17.11.2010 otsusega

Tase EUR
Abitreener 32
Nooremtreener 38
Treener EKR 5 45
Vanemtreener EKR 5 58
Meistertreener EKR 7 64