Kutsekomisjon

EOK sulgpallitreenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 21.01.2013:

  1. Aavo Raig, Eesti Sulgpalliliit, esimees
  2. Mart Mäerand, Eesti Sulgpalliliit
  3. Heiki Sorge, Eesti Sulgpalliliit
  4. Jüri Tarto, Eesti Sulgpalliliit
  5. Aigar Tõnus, Eesti Sulgpalliliit

Info: Maris Mehine, tel. 51949629, maris@badminton.ee

EOK sulgpallitreenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

Sulgpall

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:

  1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
  4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.