fbpx

Kus mängida?

Kõik maakonnad
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
White Stripe Element

Eesti Sulgpalliliidu COVID-19 käitumisjuhised võistlustel

12.11.2020

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldustest, Kultuuriministeeriumi juhendist spordivõistluste korraldamiseks ja Terviseameti soovitustest, tuleb Eesti Sulgpalliliidu klubidel võistluste korraldamisel lähtuda järgnevast:

 • Alates 31.05 ei tohi osalejate ja korraldajate arv võistlusel ületada 200 inimest ja sealjuures ei tohi ruumi täituvus olla üle 50%.

Korraldaja:

 • Kui võistluspaiga suurusest tulenevalt ei ole osalejatel võimalik järgida hajutatuse reeglit.
 • Korraldaja jälgib, et kõik osalejad võistluspaigas kannaksid maski viisil, et nina ja suu on kaetud. Võistlejatel ei ole maski kandmine kohustuslik soojenduse ja väljakul viibimise ajal. Maski kandmise kohustus on alates 12. elusaastast. Korraldaja tagab maskide tasuta või tasulise kättesaadavuse osalejatele võistluspaigas.
 • Korraldaja jälgib võistluste ajakava koostamisel, et korraga peaks saalis olema võimalikult vähe võistlejaid. St püüab paigutada erinevatele kellaaegadele taseme- ja võistlusklassid, mille võistlejad omavahel ei kattu.
 • Korraldaja peab tagama võistluspaigas kõikidele võistlejatele võimaluse kasutada desinfitseerimisvahendeid. Desinfitseerimisvahendid peavad olema kättesaadavates kohtades. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.
 • Korraldaja tagab, vajadusel võistluspaiga haldajaga koostöös, et riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, seda tingimusel, et inimesed saavad olla hajutatud.
 • Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.
 • Võistlusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Selleks paigaldab korraldaja võistluse sissepääsude juurde kirjaliku teavituse.
 • Korraldaja tagab sündmuse eel ja järel sündmuspaiga kasutatavate ruumide koristamise.

Osalejad:

 • Võistluspaigas viibides ja parajasti mitte väljakul olles tuleb järgida hajutatuse reeglit.
 • Kõik osalejad ja pealtvaatajad võistluspaigas kannavad maski viisil, et nina ja suu on kaetud. Võistlejatel ei ole maski kandmine kohustuslik soojenduse ja väljakul viibimise ajal. Maski kandmise kohustus on alates 12. eluaastast.
 • Osalejad järgivad üldhügieeni nõudeid. Sh pesevad tihedalt käsi. Aevastades või köhides katavad oma suu ja nina ühekordse salvrätiga, mille viskavad koheselt prügikasti ja puhastava seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, kasutavad oma varrukat või käe küünarvarre osa. Korraldajal on õigus sündmuselt ära saata inimesed, kes selgelt üldhügieeni nõudeid ei järgi.
 • Viibivad riietus- ja pesuruumis võimalikult lühikest aega.
 • Võistlejad väldivad mängude eel ja järel vastasega otseseid kontakte, so kätlemist ja kallistamist. Vastast tänatakse kummardades või reketiga puudutades. 
 • Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.
 • Osalejad ei tule sündmusele, kui neil esinevad haigusnähud. Korraldajal on õigus haigusnähtudega isikud võistluselt ära saata. Korraldajal on õigus kontrollida võistlusel osalejate temperatuuri või teha COVID-19 kiirteste, kui sellest on osalejaid eelnevalt teavitatud.  
Scroll to top