fbpx

Kus mängida?

Kõik maakonnad
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
White Stripe Element

Eesti Sulgpalliliidu COVID-19 käitumisjuhised võistlustel

12.11.2020

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldustest, Kultuuriministeeriumi juhendist spordivõistluste korraldamiseks ja Terviseameti soovitustest, tuleb Eesti Sulgpalliliidu klubidel võistluste korraldamisel lähtuda järgnevast: Alates 01.11 on sportimine, treenimine, noosootöö, huvitegevus, ,spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritusel lubatud ainult COVID-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud isikutel või töötajatele kelle tööandja on töökeskkonnariskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud.

Spordi- ja liikumisüritused on alates 12. eluaastast lubatud vaid tõendi alusel. 12–17-aastased võivad spordi- ja liikumisüritustel osaleda ka negatiivse PCR või antigeeni kiirtesti alusel, 18-aastased ja vanemad võivad eelnevates tegevustes osaleda üksnes COVID-19 haiguse läbipõdemise või vaktsineerituse tõendi alusel.

NB! Alates 29.10.2021 laieneb maski kandmise kohustus kõikidele siseruumis toimuvatele tegevustele, sh kontrollitud tegevustele. Maski ei pea kandma alla 12-aastased isikud ning olukordades, kus see ei ole mõistlik, nt sportimise ajal.

Saavutusspordi eesmärgiga üritusel ei pea 12-18 aastane osaleja esitama tõendit. Eesti Sulgpalliliit käsitleb võistluskalendris olevaid võistlusi kui saavutusspordi üritusi.

Kontrollitud tegevuste läbiviimine on lubatud järgmistel tingimustel:

 1. tegevuse eest vastutav isik võib tegevusi läbi viia sisetingimustes mitte rohkem kui 6000 isiku ja välistingimustes mitte rohkem kui 12 000 isiku osalemisel ühe kalendripäeva kohta.
 2. tegevuses võib isik osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
  a. ta on alla 12-aastane
  b. ta on 12–18-aastane, kes õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ning tal puuduvad haiguse tunnused ja ta võtab osa üksnes sportimisest, treenimisest, spordivõistlustest, noorsootööst, huvitegevusest huviharidusest, täienduskoolitusest ja täiendõppest
  c. ta on COVID-19 haiguse läbipõdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning ta esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi. 12–17- aastastel on võimalik spordi- ja liikumisüritustel osaleda ka negatiivse testitulemuse alusel;
  d. ta on tegevusega seotud isik (töötajad), kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud;
  e. ta on tegevuse eest vastutav isik (omanik, tippjuht) või tema esindaja või hädaabitööde tegemisega seotud isik
  f. ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema vaktsineerimine tervislikku seisundit arvestades mõistlik.

NB! Spordialaliit või spordiklubi võib kehtestada eelnimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.

Kultuuriministeeriumi sporditegevuse juhend on saadaval siin.

Scroll to top