fbpx

Kus mängida?

Kõik maakonnad
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
White Stripe Element

Eesti Sulgpalliliidu COVID-19 käitumisjuhised võistlustel

12.11.2020

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldustest, Kultuuriministeeriumi juhendist spordivõistluste korraldamiseks ja Terviseameti soovitustest, tuleb Eesti Sulgpalliliidu klubidel võistluste korraldamisel lähtuda järgnevast: Alates 26.08 on sportimine, treenimine, noosootöö, huvitegevus, ,spordivõistluste ning spordi- ja liikumisüritused lubatudainult kontrollitud tegevusena

Kontrollitud tegevuste läbiviimine on lubatud järgmistel tingimustel:

 1. tegevuse eest vastutav isik võib tegevusi läbi viia sisetingimustes mitte rohkem kui 6000 isiku ja välistingimustes mitte rohkem kui 12 000 isiku osalemisel ühe kalendripäeva kohta.
 2. tegevuses võib isik osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
  a. ta on alla 18-aastane (see tähendab ei ole veel 18-aastaseks saanud);
  b. ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine tervislikku seisundit arvestades mõistlik;
  c. ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi;
  d. ta on tegevusega seotud isik, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud;
  e. ta on tegevuse eest vastutav isik (omanik, tippjuht) või tema esindaja või hädaabitööde tegemisega seotud isik;
  f. ta esitab tõendi SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel:
  i. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test (edaspidi ka kiirtest) peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist;
  ii. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.
  g. ta on teinud Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures enesetestimiseks mõeldud kiirtesti, mille tulemus peab olema negatiivne ning mis peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist

NB! Spordialaliit või spordiklubi võib kehtestada eelnimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.

Scroll to top