Euroopa Sulgpalliliidu komisjonides esindab Eestit Renna Unt

Euroopa Sulgpalliliidus loodi kaks aastat tagasi juhatuse juurde tegutsevad erinevate valdkondade komisjonid, mille eesmärk on aidata kaasa Euroopa Sulgpalliliidu tegevusele ja sulgpalli arendamisele erinevates riikides. Komisjonidesse kaasatakse Euroopa Sulgpalliliidu juhatuse liikmetele ja töötajatele lisaks esindajaid rahvuslikest alaliitudest. Juuni lõpus valiti järgmiseks kaheks aastaks uued komisjonide liikmed. Euroopa Sulgpalliliidu presidendi Gregory Verpooteni sõnul oli huvi komisjonides osalemiseks suur ning kokku esitati 38 kandidaati 21 riigist. Üks viieteistkümnest uuest komisjoni liikmest on ka Eesti esindaja, Sulgpalliliidu tegevjuht Renna Unt, kes osaleb alates sügisest liikmeskonna arendamise ja parabadmintoni komisjonides.